مجله

بانک جلبک

در مجله بانک جلبک، شما می‌توانید مقالات و اخبار جذابی که توسط مختصصین در زمینه تکنولوژی و بیوتکنولوژی نوشته می‌شود را بخوانید خود را با آخرین اطلاعات به روز نگه دارید.

روغن های جلبک (Algae Oil)

یکی از منابع بسیار جذاب روغن، جلبک ها هستند. جلبک ها با توجه به توانایی هایی که دارند می توانند جایگزین منابع فعلی روغن شوند. جلبک ها با توجه به عدم وابستگی به آب شیرین، زمین های زراعی، دوره کوتاه برداشت کاندیداهای جذاب ما هستند

جلبک ها چه کاربرد هایی دارند؟

کاربرد جلبک ها در مقاله قبل در رابطه با اینکه جلبک ها چه موجوداتی هستند صحبت هایی را مطرح نمودیم. حال باید دانست این موجودات چه کاربردی دارند. این موجودات…

اسپیرولینا و کاربرد های آن

اسپیرولینا و کاربرد های آن جلبک فنری شکل سبز رنگی که سال ها به عنوان ابرغذا در کشور های توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است امروزه به یکی از…

جلبک چیست؟

جلبک چیست؟ جلبک ها گروهی از موجودات زنده هستند که همچون گیاهان توانایی فتوسنتز و تبدیل آب دی اکسید کربن و نور خورشید را به مواد غذایی و اکسیژن دارند.…

آینده مبهم مشاغل خانگی جلبک اسپیرولینا

آینده مبهم مشاغل خانگی جلبک اسپیرولینا   یکی از درخواست‌های هر روزه از متخصصان ما در بانک جلبک؛ راه‌اندازی مشاغل خانگی با استفاده از جلبک اسپیرولینا می‌باشد. افرادی که در…

در مسیری نوین کنارتان هستیم

ALGAE BANK LOGO