در مجله بانک جلبک، شما می‌توانید مقالات و اخبار جذابی که توسط مختصصین در زمینه تکنولوژی و بیوتکنولوژی نوشته می‌شود را بخوانید خود را با آخرین اطلاعات به روز نگه دارید.

ALGAE BANK MAGAZINE

جلبک چیست؟

بدون دیدگاه
جلبک ها گروهی از موجودات زنده هستند که همچون گیاهان توانایی فتوسنتز و تبدیل آب دی اکسید کربن و نور خورشید را به مواد غذایی و اکسیژن دارند. این موجودات…

آینده مبهم مشاغل خانگی جلبک اسپیرولینا

یکی از درخواست های هر روزه از متخصصان ما در بانک جلبک، درخواست راه اندازی مشاغل خانگی جلبک با استفاده از جلبک اسپیرولینا می باشد که در سال های 1395…

در مسیری نوین کنارتان هستیم

ALGAE BANK LOGO