Academy

آکادمی

در آکادمی بانک جلبک می‌توانید در کلاس‌های آنلاین‌تعاملی و حضوری ما شرکت نمایید. تنها کافی است در کلاسی که منطبق با زمان دل‌خواه خود شما مشخص می‌گردد ثبت‌نام کنید. هدف ما از برگزاری این کلاس‌ها ارائه مطالبی کاربردی حاصل تجربیات در صنعت تولید، همچنین پرهیز از پرداخت بیش از حد به مطالب صرفا تئوری و رایج است. به شما کیفیت ارائه دوره‌ها  از نظر بصری و محتوایی را تضمین خواهیم داد.

آموزش کشت بافت گیاهی

ساخت محیط کشت

محیط کشت مواد مغذی مورد نیاز گیاه جهات رشد در مراحل مختلف رشدی است. دز این دوره با اجزای مختلف محیط کشت، انواع آن و کاربرد های آن آشنا خواهید شد.

آموزش کشت بافت گیاهی

آداپتاسیون

آداپتاسیون نحوه تطابق گیاه از محیط آزمایشگاهی به محیط طبیعی و خاک است. در این دوره نحوه کاشت گیاه در محیط مناسب، زمان بندی کاهش رطوبت و نگهداری گیاه را خواهید آموخت.

کشت و رشد

مجموعه مراحلی که گیاه را از اندام های غیر جنسی در محیط آزمایشگاه تکثیر کرده و به گیاه بالغ تبدیل می‌کنیم. در این بخش نمونه برداری، گند زدایی، تکثیر رشد و بررسی نحوه رشد گیاه را آموزش می‌بینید.

آموزش مرتبط با جلبک

ساخت محیط کشت

محیط کشت انواع مواد مغذی مورد نیاز رشد و تکثیر جلبک ها را فراهم می‌کند. در این بخش آشنایی با انواع محیط کشت تخصصی متناسب با رده مختلف جلبک، تفاوت محیط کشت های اولیه و ثانویه در جلبک ها و همچنین نحوه ساخت را آموزش می‌دهیم.

آموزش مرتبط با جلبک

کشت در ابعاد مختلف

کشت جلبک درواقع تکثیر جلبک‌ها در شرایط کنترل شده است. در این دوره نمونه برداری، انتقال مایع به مایع؛ جامد به جامد، جامع به مایع و مایع به جامد، همچنین بررسی نمودار رشد جلبک نحوه سنجش را خواهید آموخت.

خالص سازی

فرایندی است که به سبب آن سویه های مختلف جلبک از یکدیگر جداسازی می‌گردد. نمونه برداری، نحوه انتقال به آزمایشگاه، کشت نمونه های محیطی، خالص سازی و شناسایی اولیه جلبک‌ها از مطالب این دوره‌اند.

و به زودی

آموزش
ساخت
تجهیزات
مرتبط با جلبک

در مسیری نوین کنارتان هستیم

ALGAE BANK LOGO