ALGAE BANK LOGO

استخدام و همکاری

بانک جلبک با توجه به گسترش ابعاد فعالیت خود، مشتاق همکاری با افراد علاقه‌مند و متخصص است. اگر طرفدار تجربه‌های جدید و حل چالش‌های متفاوت هستید، همکاری با ما برایتان لذت بخش خواهد‌بود؛ شما از طریق این فرم می‌توانید بخش مورد‌نظرتان را انتخاب کنید؛ ما درخواست شما را بررسی خواهیم کرد و با شما ارتباط می‌گیریم.