جلبک چیست؟

جلبک ها گروهی از موجودات زنده هستند که همچون گیاهان توانایی فتوسنتز و تبدیل آب دی اکسید کربن و نور خورشید را به مواد غذایی و اکسیژن دارند. این موجودات از نظر قدمت از گیاهان قدیمی تر بوده و در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید اکسیژن زمین را بر عهده دارند. تعداد این موجودات خارق العاده را بین 600 هزار تا 1 میلیون گونه تخمین میزنند. ای ندرحالی است که حدود 60 هزار گونه از آنها شناسایی و کمتر از 15 گونه جلبک ها را در تولیدات تجاری به کار می برند.

جلبک ها را از نظر ظاهری به دو دسته تقسیم می کنند:

  • درشت جلبک (Macroalgae) : این جلبک ها با چشم غیر مسلح دیده شده و اندازه بین 5 سانتی متر تا 50 متر را دارا می باشند. با توجه به اینکه این دسته از جلبک ها عمدتا در دریاها زندگی می کنند به آنها علف های دریایی (seaweed) نیز گفته می شود
  • ریز جلبک (Microalgae): این موجودات با چشم غیر مسلح دیده نمی شود و عمدتا اندازه ای بین 5 میکرومتر تا 300 میکرو متر را دارا می باشند. این نوع جلبک در تمام نقاط زمین اعم از دریا، آب شیرین، قلیایی، خاک و … یافت می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.