بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
زیست توده علف های دریایی ( Seaweed strain )
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
زیست توده علف های دریایی ( Seaweed strain )

بسمه تعالی

لیست سویه های خشک علف های دریایی (ماکروجلبک) قابل عرضه

علف های دریایی

Seaweeds

ردیف

کد (Code)

عنوان (Name)

وزن بسته (گرم)

شناسایی

1

abdfm1121

Padina sp.

100

موفولوژیک

2

abdfm1222

Caulerpa sertularioides

50

مولکولی

3

abdfm1323

Gracilaria salicornia

30

مولکولی

4

abdfm1324

Gracilaria corticata

100

مولکولی

5

abdfm1325

Jania Rubens

50

موفولوژیک

6

abdfm1127

Nizimuddinia zanardini

100

موفولوژیک

7

abdfm1128

Sargassum sp.

100

مورفولوژیک

8

abdfm1329

Champia sp

50

مولکولی

9

abdfm12210

Avrainvillea Amadelpha

30

مولکولی

10

abdfm13111

Acanthophora Spicifera

100

موفولوژیک

11

abdfm13112

Lurencia Papilosa

100

موفولوژیک

12

abdfm13213

Lurencia sp.

100

مورفولوژیک

13

abdfm11114

Sargassum angustifulium

100

مورفولوژیک

14

abdfm13115

Hypnea sp.

100

مورفولوژیک

15

abdfm13216

Colpomenia sinuosa

100

مورفولوژیک

16

abdfm13117

Enteromorpha sp

100

مورفولوژیک

17

abdfm12118

Chaetomorpha sp

100

مورفولوژیک* کلیه علف های دریایی با آب شیرین شستشو، خالص سازی و سپس در شرایط استاندارد خشک می شوند.

** به دلیل خشک شدن در شرایط استاندارد میزان رطوبت جلبک ها تا حد امکان کاهش می یابد و تقریبا هر 100 گرم وزن خشک آن معدل یک کیلوگرم و دویست گرم جلبک تر می باشد.

*** تمامی سویه های به صورت زیست توده خشک ارایه می شود لذا جهت اطلاع از قیمت و سفارش جلبک تر تماس حاصل فرمایید. 

نام توليدکنندگان : قیمت علف های دریایی+ لیست علف های دریایی
تاريخ توليد محصول : شهريور 1396
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1546