بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
خدمات تخصصی ( Algae sevices )
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
خدمات تخصصی ( Algae sevices )

تعرفه خدمات  بانک ژن جلبک 

خدمات مولکولی

ش

نام خدمات (به ازای هر نمونه)

قیمت برای داخل ایران (ریال)

1

شناسایی مولکولی ریزجلبک ها

1.000.000

2

آنالیز نتایج حاصل از توالی یابی

250.000

3

آنالیز داده های فیلوژنی مولکولی

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات دستگاهی

ش

نام خدمات (به ازای هر نمونه)

قیمت برای داخل ایران (ریال)

1

کروماتوگرافی گازی (GC)

900.000

2

کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC)

1.200.000

3

اسپری درایر (به ازای هر ساعت)

900.000

4

اندازه گیری PH

100.000

5

میکروسکوپ نوری (هر ساعت)

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محققین و صنعتگران گرامی به نکات زیر توجه فرمایید:

1. خدمات آزمایشگاهی که به صورت سری صورت پذیرد (بیش از 10 نمونه) شامل 15 درصد تخفیف می گردد.

2. کلیه خدمات و محصولات برای دانشجویان و همکاران پارک علم و فناوری فارس شامل 10 درصد تخفیف می باشد.

3. هزینه ارسال نمونه ها بر عهده سفارش دهنده می باشد.

 

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 2031