بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 خزه کریسمس
گیاه ابزی
تاريخ توليد محصول : اسفند 1396
  ادامه مطلب
 گیاه روتالا اندیکا
گیاه ابزی کشت بافت
تاريخ توليد محصول : اسفند 1396
  ادامه مطلب
 چمن مونت کارلو
گیاه آکواریومی کشت بافت
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 گیاه بامبو
گیاه آکواریومی
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 چمن گلوسو
گیاه اکواریومی کشت بافت
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 گیاه هیدروکوتیل
گیاه ابزی کشت بافت
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 گیاه آکوبا (کورتون)
گیاه رطوبت دوست کشت بافت
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 روتالای بونسای
گیاه آکواریومی کشت بافت
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 گیاه رزآلترنانتا
گیاه ابزی کست بافت
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 گیاه پوگوستمون
گیاه آبزی
تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
  ادامه مطلب
 چمن علف مویی (Hair grass)
گیاه آکواریومی
تاريخ توليد محصول : آبان 1396
  ادامه مطلب
 گیاه ونوس حشره خوار
گیاه نواحی مرطوب
تاريخ توليد محصول : آبان 1396
  ادامه مطلب
 چمن همیانتوس کوبایی
گیاه آکواریومی
تاريخ توليد محصول : آبان 1396
  ادامه مطلب
 گیاه نخودی
گیاه آکواریومی
تاريخ توليد محصول : آبان 1396
  ادامه مطلب
 گیاه استروژن سبز
گیاه آکواریومی
تاريخ توليد محصول : آبان 1396
  ادامه مطلب