بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
گیاه روتالا اندیکا
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
گیاه روتالا اندیکا

نام گیاه: روتالای اندیکا

نوعی گیاه آبزی

کشت بافت

تاريخ توليد محصول : اسفند 1396
آخرين تاريخ بازديد : اسفند 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 745