بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
گیاه آکوبا (کورتون)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
گیاه آکوبا (کورتون)

گیاه آکوبا (کورتون)

گیاه اپارتمانی رطوبت دوست

کشت بافت

تاريخ توليد محصول : بهمن 1396
آخرين تاريخ بازديد : اسفند 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 1188