بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
گیاه ونوس حشره خوار
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
گیاه ونوس حشره خوار

ونوس حشره خوار

گیاه نواحی مرطوب

بسته بندی: نشاء

قیمت عمده:

دو ماهه 25000 ریال

چهارماه 45000 ریال

شش ماهه 65000 ریال

تاريخ توليد محصول : آبان 1396
آخرين تاريخ بازديد : اسفند 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 892