بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
پودر اسپیرولینا (درجه 2)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
پودر اسپیرولینا (درجه 2)

نام: پودر اسپیرولینا

کیفیت: درجه 2

آنالی های موجود: آنالیز درصد پروتئین، آنالیز بار میکروبی

بسته بندی: فله در بسته های 5 کیلو و 10 کیلو گرمی

مبلغ به ریال : قیمت ها به صورت هفتگی می باشد
تاريخ توليد محصول : خرداد 1397
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1273