بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
پودر درجه یک (فله)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
پودر درجه یک (فله)

نام: پودر اسپیرولینا

کیفیت: درجه یک (گرید غذایی انسانی)

آنالیزهای موجود: درصد پروتئین، آزمایش میکروبی

نحوه عرضه: فله در بسته بندی های 5 و 10 کیلوگرم

تاريخ توليد محصول : خرداد 1397
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1183