بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 آب زرد امگا 3
این محصول جهت تغذیه بچه ماهی و آرتمیا استفاده شده و به صورت 1 لیتری، 10 لیتری و مترمکعبی توزیع می گردد.
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 پودر اسپیرولینا
این محصول به صورت بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می گردد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 خمیر اسپیرولینا
این محصول در بسته های 10 کیلوگرمی عرضه می گردد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 جلبک فریز شده
این محصول در بسته های 50 گرمی، 100 گرمی و 200 گرمی عرضه می شود
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 سیست آرتمیا
این محصول در سه کیفیت و در بسته بندی های 10 گرم، 1 کیلوگرم، 10 کیلوگرم عرضه می گردد.
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 آرتمیای فریز شده
در بسته های 100 گرمی، 250 گرم، 500 گرم ، 1 کیلو گرم و 10 کیلوگرم عرضه می شود
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 آرتمیای زنده
این محصول در بسته های 10 گرمی و 1 کیلوگرمی بسته بندی شده است.
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب
 آب سبز
این محصول جهت پرورش بچه ماهی و آرتمیا به کار برده می شود و در بسته های 1 لیتری، 10 لیتری و 1 متر مکعبی عرضه می گردد.
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
  ادامه مطلب   دريافت بروشور (221 KBytes)