بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
محیط کشت صنعتی اولیه (مخصوص 1000 لیتر)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
محیط کشت صنعتی اولیه (مخصوص 1000 لیتر)

این محصول به صورت جامد و به عنوان محیط کشت اولیه کشت جلبک مصرف می گردد و در طول یک دوره یکساله کشت فقط نیاز است یکبار از آن استفاده شود. 

مبلغ به ریال : قیمت ها به صورت هفتگی می باشد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1186