بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
پودر اسپیرولینا
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
پودر اسپیرولینا

این محصول به صورت بسته های 1 کیلوگرمی عرضه می گردد

مبلغ به ریال : قیمت ها به صورت هفتگی می باشد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : فروردين 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 691