بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
خمیر اسپیرولینا
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
خمیر اسپیرولینا

خمیر اسپیرولینا

حداقل سفارش این محصول 10 کیلوگرم می باشد

مبلغ به ریال : قیمت ها به صورت هفتگی می باشد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1516