بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
جلبک فریز شده
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
جلبک فریز شده
جلبک  (یخی 50 گرمی)
جلبک (یخی 100 گرمی)
جلبک (یخی 200 گرمی)

 

تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : فروردين 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 578