بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
سیست آرتمیا
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
سیست آرتمیا
سیست 70 درصد (10 گرم)
سیست 90 درصد (10 گرمی)
سیست 98 درصد (10 گرمی)
سیست 70 درصد (1 کیلو گرم)
سیست 90 درصد (1 کیلو گرم)
سیست 98 درصد (1 کیلو گرم)
سیست 70 درصد (10 کیلو گرم)
سیست 90 درصد (10 کیلوگرم)

سیست 98 درصد (10 گرمی)

قیمت ها به صورت هفتگی تعیین می شود.

تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : فروردين 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 575