بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آرتمیای فریز شده
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
آرتمیای فریز شده
آرتمیا منجمد 100 گرمی
آرتمیای منجمد 250 گرمی
آرتمیای منجمد 500 گرمی
آرتمیا منجمد 1000 گرمی
آرتمیا منجمد 10 کیلو گرم

قیمت ها به صورت هفتگی تعیین می گردد.

مبلغ به ریال : قیمت های به صورت هفتگی می باشد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : فروردين 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 577