بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آرتمیای زنده
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
آرتمیای زنده
آرتمیای زنده (10 گرمی)
آرتمیای زنده (1 کیلو)
آرتمیای زنده (10 کیلو)

قیمت ها به روز می باشد

 

مبلغ به ریال : قیمت ها به صورت هفتگی می باشد
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : فروردين 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 580