بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 کالرپا سرتولاریویدیس (Caulerpa sertularioides)
Code: abdfm1222
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 پادینا (Padina sp)
Code: abdfm1121
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 کتومورفا (Cheatomorpha sp)
Code: abdfm12118
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
1 2