بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لیست کامل
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 کتومورفا (Chaetomorpha sp)
Code: abdfm12118
تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
  ادامه مطلب
 انترومورفا (Enteromorpha sp)
Code: abdfm13117
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 کولپومنیا سینوسا (Colpomenia sinuosa)
Code: abdfm13216
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 هیپنا (Hypnea sp.)
Code: abdfm13115
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 سارگاسم آنگوستیفولیوم (Sargassum angustifulium)
Code: abdfm11114
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 لورنسیا (Lurencia sp.)
Code: abdfm13213
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 لورنسیا پاپیلوزا (Lurencia Papilosa)
Code: abdfm13112
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 آکانتوفوریا اسپسیفرا (Acanthophora Spicifera)
Code: abdfm13111
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 آورانویلا آمادلفا (Avrainvillea Amadelpha)
Code: abdfm12210
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 چمپیا (Champia sp)
Code: abdfm1329
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 سارگاسم (Sargassum sp)
Code: abdfm1128
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 نیزیمودینیا زاناردینی (Nizimuddinia zanardini)
Code: abdfm1127
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 جانیا رابنز (Jania Rubens)
Code: abdfm1325
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 گراسیلاریا کورتیکاتا (Gracilaria corticata)
Code: abdfm1324
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
 گراسیلاریا سالیکورنیا (Gracilaria salicornia)
Code: abdfm1323
تاريخ توليد محصول : تير 1396
  ادامه مطلب
1 2