بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کتومورفا (Chaetomorpha sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کتومورفا (Chaetomorpha sp)

Name: Chaetomorpha sp

Code: abdfm12118

تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
آخرين تاريخ بازديد : شهريور 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 562