بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
انترومورفا (Enteromorpha sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
انترومورفا (Enteromorpha sp)

Name: Enteromorpha sp

Code: abdfm13117

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1696