بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لورنسیا (Lurencia sp.)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
لورنسیا (Lurencia sp.)

Name: Lurencia sp.

Code: abdfm13213

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1479