بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
لورنسیا پاپیلوزا (Lurencia Papilosa)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
لورنسیا پاپیلوزا (Lurencia Papilosa)

Name: Lurencia Papilosa

Code: abdfm13112

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1445