بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آورانویلا آمادلفا (Avrainvillea Amadelpha)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
آورانویلا آمادلفا (Avrainvillea Amadelpha)

Name: Avrainvillea Amadelpha

Code: abdfm12210

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1280