بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
سارگاسم (Sargassum sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
سارگاسم (Sargassum sp)

Name: Sargassum sp.

Code: abdfm1128

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : شهريور 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 1276