بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
گراسیلاریا کورتیکاتا (Gracilaria corticata)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
گراسیلاریا کورتیکاتا (Gracilaria corticata)

Name: Gracilaria corticata

Code: abdfm1324

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1837