بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
اووسیستیس سولیتاریا (Oocystis solitaria)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
اووسیستیس سولیتاریا (Oocystis solitaria)

Name: Oocystis solitaria

Code: abdf21154

 

تاريخ توليد محصول : مهر 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1075