بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کلرلا (Chlorella sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کلرلا (Chlorella sp)

Name: Chlorella sp

Code: abdf21151

تاريخ توليد محصول : مهر 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1059