بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
دیکتیوکلریس فراگرانت (Dictyochloris fragrans)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
دیکتیوکلریس فراگرانت (Dictyochloris fragrans)

Name: Dictyochloris fragrans

Code: 21149

تاريخ توليد محصول : مهر 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 958