بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
گلوکاپسا ژلاتینوزا (Gloeocapsa gelatinosa)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
گلوکاپسا ژلاتینوزا (Gloeocapsa gelatinosa)

Name: Gloeocapsa gelatinosa

Code: abdf21148

تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1043