بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris)

Chlorella vulgaris

Code: abdf21144

تاريخ توليد محصول : فروردين 1397
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1400