بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis)

Name: Haematococcus pluvialis

Code: abdf21242

تاريخ توليد محصول : دى 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1772