بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کروکوکوس (Chroococcus sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کروکوکوس (Chroococcus sp)

Name: Chroococcus sp

Code: abdf21241

تاريخ توليد محصول : دى 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1587