بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کلروسارسیا بریویسپینوزا (Chlorosarcina brevispinosa)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کلروسارسیا بریویسپینوزا (Chlorosarcina brevispinosa)

Name: Chlorosarcina brevispinosa

Code: abdf21137

تاريخ توليد محصول : آذر 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1440