بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کلامیدوموناس استاری (Chlamydomonas starrii)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کلامیدوموناس استاری (Chlamydomonas starrii)

Name: Chlamydomonas starrii

Code: abdf11111

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1686