بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
کتوسروس (Chaetoceros sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
کتوسروس (Chaetoceros sp)

Name: Chaetoceros sp

Code: abdf14215

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1481