بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
نانو کلروپسیس اوشوناتا (Nannochloropsis Oceanata)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
نانو کلروپسیس اوشوناتا (Nannochloropsis Oceanata)

Name: Nannochloropsis Oceanata

Code: abdf1127

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1448