بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis Oculata)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis Oculata)

Name: Nannochloropsis Oculata

Code: 1126

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1462