بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
آرتروسپیرا پلاتنسیس (Artrospira Platensis)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
آرتروسپیرا پلاتنسیس (Artrospira Platensis)

Name: Artrospira (Spirulina) Platensis

Cod: abdf2224

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1347