بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
ایزوکرایسیس گالبانا (Isochrysis galbana)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
ایزوکرایسیس گالبانا (Isochrysis galbana)

Name: Isochrydid galbana

Code: abdf1323

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1589