بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
ریزجلبک تتراسلمیس چویی (Tetracelmis chuii)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
ریزجلبک تتراسلمیس چویی (Tetracelmis chuii)

Name: Tetracelmis Chuii

Code: abdf1122

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1436