بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
ریزجلبک پاراکلرلا (Parachlorella sp)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
ریزجلبک پاراکلرلا (Parachlorella sp)

Name: Parachlorella sp.

Code: abdf1111

تاريخ توليد محصول : تير 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 1336