بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
اسکلتونما کوستاتوم (Skeletonema costatum)
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
اسکلتونما کوستاتوم (Skeletonema costatum)

Name: Skeletonema costatum

Code: abdf14246

تاريخ توليد محصول : شهريور 1397
آخرين تاريخ بازديد : تير 1399
تعداد بازديد از اين محصول : 968