بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
رونمایی از نسل دوم فتوبیوراکتور ایرلیفت
 اخبار سایت
 
 
رونمایی از نسل دوم فتوبیوراکتور ایرلیفت

شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس به عنوان تنها تولید کننده فتوبیوراکتور های هوشمند شکور موفق به تولید نسل دوم فتوبیوراکتور ایرلیفت گردید. این فتوبیوراکتور مزیت های زیر را نسبت به نسل قبلی خود دارد:

- حذف پمپ های پروستالتیک و جایگزین شیر های ثقلی

- اضافه شدن پنل نور فول اسپکتروم با قابلیت تولید نور تا 50 هزار لوکس نوری

- بهینه شدن فضا جایگذاری تجهیزات

- طراحی نوین و تفکیک پنل های مختلف 

این فتوبیوراکتور ها قابلیت سنسینگ و تنظیم پارامتر های زیر را دارند:

- دما

- CO2

- pH

- نور

- پریود های شبانه روزی

- پریود انتشار Co2

 

يکشنبه 8 تير 1399  12:5

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 20 مرداد 1399  18:12:16
تعداد بازديد از اين خبر : 2623

کليد واژه هاي مرتبط : فتوبیوراکتور+کشت جلبک+  ;