بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
 اخبار سایت
 
 تولید مواد ضد عفونی کننده جهت کمک به وضعیت استان فارس
شرکت دانش بنیان توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس در جهت رفع نیاز استان و کمک به مبارزه با بیماری کرونا اقدام به تغییر خط تولید خود به تولید ضد عفونی کننده دست پرداخته است
چهارشنبه 21 اسفند 1398  8:42
 نتايج 1 - 10 از تعداد 10  خبر