بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
جلسه ای به نفع محرومان
 اخبار سایت
 
 
جلسه ای به نفع محرومان
به گزارش بانک جلبک های ایران در جلسه ای که در روز سه شنبه مورخه 28 خرداد 1398 برگزار گردید تصمیمات مهمی در زمینه توسعه اشتغال و بازار اتخاذ گردید. این توافقات در زمینه های توسعه بازار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، توسعه اشتغال خانگی جلبک و استفاده از نیروی انسانی متخصص مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره در طرح توسعه صنعتی شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس صورت پذیرفت.  
پنجشنبه 30 خرداد 1398  10:13

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 16 خرداد 1399  4:53:33
تعداد بازديد از اين خبر : 17502

کليد واژه هاي مرتبط : مشاغل_خانگی_جلبک+کمیته_امداد_امام_خمینی+توسعه _بازار_مددجویان_کمیته_امداد+جلبک_اسپیرولینا+ استوک+ محیط کشت+  ;