بانک جلبک های ایران(میکروآلگ و علف های دریایی)
شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس
حضور بانک جلبک ها در شبکه های اجتماعی
 اخبار سایت
 
 
حضور بانک جلبک ها در شبکه های اجتماعی

با توجه به درخواست های مکرر دوستان و هماکاران جهت دسترسی هر چه آسان تر به محصولات و خدمات شرکت توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس صفحه اینستاگرام این شرکت راه اندازی گردید. از این پس دوستان می توانند محصولات و خدمات شرکت را در این صفحه مشاهده نموده و از این طیق لیست نیاز های خود را سفارش دهند.

لینک: https://www.instagram.com/abdfcompany/  

 

چهارشنبه 8 خرداد 1398  12:12

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 16 خرداد 1399  12:42:19
تعداد بازديد از اين خبر : 13389

کليد واژه هاي مرتبط : اینستاگرام+شرکت ت وسعه ذخایر زیستتی جلبک های فارس+اسپیرولینا+جلبک+استوک اسپیرولینا+ ماکروجلبک+علف های دریایی  ;